Junta Nacional

La Junta Nacional en ple i en comissió permanent era l’òrgan central del Patronato i tenia atribuïda la seva direcció. Estava facultada per decretar mides de protecció i regeneració [sic] de les joves més grans de 16 anys i menors de vint-i-tres i podia acordar l’internament als establiments de reforma de les dones de vint-i-tres anys a vint-i-cinc. Tenia la seu a Madrid,  al carrer Núñez de Balboa, 33.

Pin It on Pinterest

Share This