Obra de Protección de Menores

L’Obra de Protección de Menores era un organisme autònom adscrit al Ministerio de Justicia. La seva funció consisteix en mantenir i realitzar totes les activitats encaminades a la protecció i tutela dels menors d’edat. Constituïda per òrgans jeràrquicament ordenats: Consejo Superior, Juntes i Tribunal Tutelar.

Pin It on Pinterest

Share This