Juntes provincials i locals

Les Juntes Provincials de Protecció de Menors tenien com a funcions: ser eficaç en els mètodes i sistemes de la protecció del menor moralment abandonat, crear una escola per tal de realitzar la labor de reincorporació del menor en la societat i l’assistència social a les famílies “depauperades”. La protecció assistencial abastava la mèdica, especialment els serveis de puericultura i l’escolar que inclou també la protecció moral.

En cada capital de província funcionava una Junta de Protección de Menores amb jurisdicció en tot el territori provincial amb la facultat de designar delegacions locals en aquells municipis en què fos convenient. El Consejo Superior autoritzarà aquesta creació. La junta local tenia jurisdicció independent de la provincial.

Els òrgans de govern eren dos, el Ple i la Comissió Permanent. En les Juntes funcionaven:

  • Secció Primera: Puericultura i Primera Infància
  • Secció Segona: Assistència Social
  • Secció Tercera: Mendicitat i Tutela Moral

La Junta Provincial de Barcelona compartia pis amb el Tribunal Tutelar de Menores. Les dependències d’aquests organismes estaven situades al Passeig de Gràcia, 75, principal.

Oficines de la Junta Provincial de Barcelona. 1947. Brangulí (fotògrafs). Arxiu Nacional de Catalunya

Pel que fa als mitjans econòmics amb els quals comptaven, apart de la consignació pressupostària, el principal ingrés provenia de la recaptació del 5% sobre els espectacles públics. La resta, eren ingressos que es realitzaven a partir de donatius i béns propis. La recaptació del 5% esmentada ocupava un lloc important dins l’organització administrativa de les juntes. Es tractava de què les empreses d’espectacles (teatres, cinemes, sales de festes, activitats esportives, fires…) paguessin l’impost. Per controlar el pagament, els empresaris havien de recollir els bitllets o entrades a la seu de la Junta provincial (o local) on es foradaven amb unes màquines. Per “pescar” l’empresari que no pagava es va muntar un cos d’inspectors. La recaptació es repartia entre el Consejo, el Tribunal i les Juntes.

Francisco de A. Manich Illa, Secretari General de la Junta Provincial de Protecció de Menors de Barcelona del 1939 al 1948, al seu despatx. Anys 40. Brangulí (fotògrafs). Arxiu Nacional de Catalunya

Pin It on Pinterest

Share This